Η Ασφάλιση των αμειβομένων μισθωτών σε καταστήματα εστίασης αλλάζει;

Η διοίκηση του ΕΦΚΑ έρχεται να δώσει ουσιαστικές διευκρινίσεις σχετικά με την ασφάλιση των λεγόμενων αμειβομένων μισθωτών με κυμαινόμενες αποδοχές.

Η μέχρι τώρα νομοθεσία αναφέρει ότι η ασφάλιση απασχολουμένων σε επιχειρήσεις, με την νομοθεσία της τεκμαρτής ασφάλισης, ορίζεται από τις διατάξεις του αρ.25 παρ. 5 του Α.Ν. 1846/51 (όπως ισχύει) και αρ. 18 παρ. 4, 5 του Κανονισμού Ασφάλισης του τ. ΙΚΑ – ΕΤΑΜ (όπως ισχύει) περί τεκμαρτών ημερομισθίων (τελευταίες σχετικές εγκύκλιοι τ. ΙΚΑ – ΕΤΑΜ: 21/05 , 14/06 , 57/07 , 32/08 , 48/09 , 10/11 , 11/12 , 10/13 ).

Πιο συγκεκριμένα :

Α) Οι ασφαλιστικές εισφορές συνεχίζουν και σήμερα να υπολογίζονται με βάση τα ισχύοντα ασφάλιστρα και τις τεκμαρτές αποδοχές, που αντιστοιχούν κάθε φορά στις ασφαλιστικές κλάσεις της κατάταξής τους. Η κατάταξη ισχύει τόσο για τον υπολογισμό των μηνιαίων εισφορών, όσο και για τον αυτοτελή υπολογισμό των εισφορών για τα δώρα εορτών (Χριστουγέννων– Πάσχα) και το επίδομα αδείας. Η κατάταξη είναι ανεξάρτητη από την διάρκεια της ημερήσιας απασχόλησης και σ’ αυτήν περιλαμβάνονται οι χορηγούμενες παροχές σε είδος (τροφή, κατοικία, κ.λπ.), τα τυχόν εν ισχύ επιδόματα κ.λπ.

Β) Εάν οι κατώτατοι μισθοί ή τα κατώτατα ημερομίσθια, που προβλέπονται από τις οικείες Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας, συμπεριλαμβανομένων και των γενικών επιδομάτων που χορηγούνται σε όλους ανεξαιρέτως τους μισθωτούς, οι οποίοι υπάγονται στην εκάστοτε ισχύουσα οικεία Συλλογική Σύμβαση Εργασίας, αναπροσαρμοστούν κατά τη διάρκεια του ημερολογιακού έτους, τότε χωρεί αυτόματη κατάταξη στις ασφαλιστικές κλάσεις που εμπίπτουν οι νόμιμοι αυτοί μισθοί ή τα ημερομίσθια (Υ.Α. υπ’ αριθμ.Φ.11321/15456/1077/2012 περί τροπ. του αρ. 18 παρ.5 του Κ.Α. – ΦΕΚ 2266/Β΄/2012)

Το διαφορετικό (σημαντικό διευκρινιστικό) στοιχείο που έρχεται να ξεκαθαριστεί με το ΓΕ 304941/18-11-2020 είναι κάτι που ήδη λέγονταν από το σύνολο της εργοδοσίας.

Ο τρόπος ασφάλισης των μισθωτών που αναφέρονται στους πίνακες κατάταξης τεκμαρτών ημερομισθίων, ΔΕΝ ΙΣΧΥΕΙ :

  • Για τους αμειβόμενους αποκλειστικά και μόνο με σταθερές αποδοχές, οι οποίες όμως δεν πρέπει να είναι κατώτερες των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας (Γενική και Ειδικές) και
  • Για τους αμειβόμενους με σταθερές αποδοχές και ποσοστά, φιλοδωρήματα κ.λπ. (π.χ. περιοδεύοντες πωλητές, πλασιέ), όταν οι σταθερές αποδοχές τους υπερβαίνουν τις τεκμαρτές της κλάσης κατάταξης τους. Σ’ αυτήν την περίπτωση, ασφαλίζονται επί των σταθερών αποδοχών τους (αρ. 18 παρ. 6 του Κ.Α. τ.Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ.)

Από τα ανωτέρω συνάγεται ότι προκειμένου να διαπιστωθεί εάν ο εργαζόμενος κατατάσσεται στην ασφάλιση με τα τεκμαρτά ημερομίσθια, αυτό εξαρτάται αποκλειστικά από τον τρόπο αμοιβής του. Δηλαδή εάν αποδεδειγμένα ο εργαζόμενος δεν λαμβάνει φιλοδωρήματα στις αμοιβές του τότε και η ασφάλιση του θα πρέπει να αναφέρεται στο συμφωνηθέν ημερομίσθιο μεταξύ εργοδότη –εργαζομένου και όχι στο αντίστοιχο τεκμαρτό ημερομίσθιο.

Αυτό έρχεται να επιβεβαιωθεί και με την δικαστηριακή νομολογία η οποία δέχεται ότι για να τύχει εφαρμογής το σύστημα του υπολογισμού των εισφορών με κατάταξη σε ασφαλιστικές κλάσεις τεκμαρτών ημερομισθίων, θα πρέπει να αποδεικνύεται κάθε φορά βάσει σχετικής μετά του εργοδότη συμφωνίας, ότι ο συγκεκριμένος μισθωτός αμείβεται πράγματι με κυμαινόμενες αποδοχές. Σε διαφορετική περίπτωση δεν ισχύουν οι διατάξεις του αρ. 18 του Κ.Α. του τ.ΙΚΑ – ΕΤΑΜ, αλλά οι εισφορές υπολογίζονται στις πράγματι καταβαλλόμενες αποδοχές ή σε αυτές που προβλέπονται από τις οικείες συμβάσεις εργασίας, δηλαδή τον πραγματικό βασικό μισθό προσαυξανόμενο με τα προβλεπόμενα επιδόματα (ΣτΕ 998/89, 3160/89, 2551/91, 1150/95, κ.α.).

Συμπερασματικά λοιπόν με την νέα οδηγία του ηλεκτρονικού φορέα κοινωνικής ασφάλισης Η απόδειξη της ασφάλισης για τις ειδικότητες του σερβιτόρου, του βοηθού σερβιτόρου κτλ (που αναφέρονται στην νομοθεσία της τεκμαρτών ασφάλισης) έγκειται στον εργοδότη και στον εργαζόμενο και όχι στον φορέα ασφάλισης.

Προκειμένου ο εργοδότης να αποδείξει στον φορέα ασφάλισης ενδεχόμενα αρκεί η ανακοίνωση της συμφωνίας εργοδότη και εργαζόμενου με σταθερές αποδοχές, στην υπογεγραμμένη σύμβαση εργασίας. Η σύμβαση αλλά και η κατάθεση της στο πληροφοριακό σύστημα ΕΡΓΑΝΗ αποτελεί μία βάση για την ασφάλιση του εργαζόμενου με βάση το πραγματικό του ημερομίσθιο και όχι με βάση το αντίστοιχο τεκμαρτό ημερομίσθιο.

πηγή: e-forologia

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *