Διευκολύνσεις για τους ανέργους λόγω κορωνοϊού ανακοίνωσε ο ΟΑΕΔ

Στο πλαίσιο της αναγκαιότητας αποφυγής συγχρωτισμού στις Υπηρεσίες ΚΠΑ2 αλλά και άμεσης αντιμετώπισης των δυσμενών περιστάσεων στις οποίες είναι δυνατόν να έχουν περιέλθει οι ασφαλισμένοι συνεπεία της λήψης των εκτάκτων μέτρων για την καταπολέμηση της διάδοσης του κορωνοϊού, σας γνωρίζουμε τα εξής:

1. Όσον αφορά στην τακτική επιδότηση ανεργίας:
α. Για όλες τις περιπτώσεις ασφαλισμένων που υποβάλλουν εμπρόθεσμες αιτήσεις τακτικής επιδότησης ανεργίας κατόπιν λύσης ή λήξης της εργασιακής τους σχέσης στο διάστημα από 13.03.2020 έως 03.04.2020, η επιδότηση θα χορηγείται μετά την παρέλευση του εξαήμερου χρόνου αναμονής, ανεξαρτήτως της ημερομηνίας υποβολής της αίτησής τους στην Υπηρεσία.

β. Για όλες τις περιπτώσεις ασφαλισμένων των οποίων η εργασιακή σχέση λύθηκε ή έληξε πριν από την 13.03.2020. εφόσον αναγγελθούν εμπροθέσμως στην Υπηρεσία ΚΠΑ2 από την 13.03.2020 και έως την 03.04.2020, η επιδότηση θα χορηγείται από την 13.03.2020 τηρουμένου σε κάθε περίπτωση του 6ημέρου χρόνου αναμονής.
γ. Ομοίως στις περιπτώσεις εμπρόθεσμων αιτήσεων συνέχισης τακτικής επιδότησης ανεργίας, οι οποίες υποβάλλονται από την 13.03.2020 έως την 03.04.2020 κατόπιν άρσης του λόγου της αναστολής που τοποθετείται χρονικά:
ί) στο διάστημα από 13.03.2020 έως 03.04.2020, η επιδότηση θα χορηγείται από την ημερομηνία της άρσης του λόγου της αναστολής ϋ) πριν από την 13.03.2020, η επιδότηση θα χορηγείται από την 13.03.2020,
ανεξαρτήτως της ημερομηνίας υποβολής αιτήσεως.

2. Όσον αφορά στην προγραμματισμένη με ραντεβού συνέντευξη μεταξύ εργασιακών συμβούλων και ανέργων για τη σύνταξη του Ατομικού Σχεδίου Δράσης, αυτή θα διεξάγεται μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας.

Για το λόγο αυτό οι Υπηρεσίες θα προβούν σε ενημέρωση όλων των ανέργων, που ήδη έχουν λάβει ημερομηνία και ώρα διεξαγωγής συνέντευξης με τη ρητή οδηγία ότι η διαδικασία συνέντευξης δε θα διεξαχθεί με αυτοπρόσωπη παρουσία αλλά μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας.

Για όσους εγγράφονται στο εξής στο μητρώο ανέργων, ο καθορισμός ραντεβού συνεχίζεται, με τη ρητή οδηγία ότι η διαδικασία συνέντευξης δε θα διεξαχθεί με αυτοπρόσωπη παρουσία αλλά μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας.

: https://www.taxheaven.gr

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *