Έ. Αχτσιόγλου: Ανεπαρκές το πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού του ΟΑΕΔ

ÔÝôáñôç (4ç) çìÝñá ôçò óõæÞôçóçò óôçí ÏëïìÝëåéá ôçò ÂïõëÞò, ôïõ ó÷åäßïõ íüìïõ ôïõ Õðïõñãåßïõ Ïéêïíïìéêþí "Êýñùóç ôïõ Êñáôéêïý Ðñïûðïëïãéóìïý ïéêïíïìéêïý Ýôïõò 2020", ôçí Ôñßôç 17 Äåêåìâñßïõ 2019. (EUROKINISSI/ÌÉ×ÁËÇÓ ÊÁÑÁÃÉÁÍÍÇÓ)

«Η κυβέρνηση αποδεικνύεται, για μία ακόμη φορά, κατώτερη των περιστάσεων και πολύ μακριά από τις πραγματικές ανάγκες της κοινωνίας και της οικονομίας»

H δήλωση:

Οι ανακοινώσεις του υπουργείου Εργασίας, για το πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού του ΟΑΕΔ για το 2020, είναι απολύτως ανεπαρκείς τόσο για τη στήριξη του τουριστικού κλάδου όσο και για την κάλυψη της ανάγκης για διακοπές που έχουν εκατοντάδες χιλιάδες οικογένειες, το εισόδημα των οποίων μειώθηκε δραστικά με τις επιλογές της κυβέρνησης.

Το υπουργείο Εργασίας αυξάνει μόνο κατά 20 εκ. ευρώ τον προϋπολογισμό του προγράμματος κοινωνικού τουρισμού και κατά 160.000 τους ωφελούμενους, σε σχέση με πέρυσι.

Ο ΣΥΡΙΖΑ προτείνει ένα ολιστικό πρόγραμμα εσωτερικού τουρισμού ύψους 700 εκ. ευρώ, το οποίο καλύπτει κλιμακωτά, με εισοδηματικά κριτήρια, έως 2.500.000 πολίτες σε διαμονή και μεταφορά, περιλαμβάνει την επέκταση του μεταφορικού ισοδύναμου και την αναστολή για φέτος του τέλους διαμονής.

Η κυβέρνηση αποδεικνύεται, για μία ακόμη φορά, κατώτερη των περιστάσεων και πολύ μακριά από τις πραγματικές ανάγκες της κοινωνίας και της οικονομίας.

Πηγή : www.left.grΑφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *