Γ.Ν. Κατερίνης: Καταδίκη βίας σε Νοσηλεύτρια – Απόδοση πειθαρχικής ευθύνης

Η Πανελλήνια Συνδικαλιστική Νοσηλευτική Ομοσπονδία του Εθνικού Συστήματος Υγείας, καταδικάζει απερίφραστα το περιστατικό άσκησης βίας κατά συναδέλφου Νοσηλεύτριας στο Γ.Ν. Κατερίνης από ιατρό και καλεί άμεσα τη Διοίκηση του Νοσοκομείου, τον Ιατρικό Σύλλογο Πιερίας και τη Διοίκηση της 3ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας, να επιληφθούν άμεσα και να σταθούν στο ύψος των περιστάσεων, δίνοντας δραστικές λύσεις, βάζοντας ένα τέλος στον κύκλο της βίας.

 Όπως σας είναι ήδη γνωστό την 23/12/2020 κατά την εκτέλεση ιατρικών και νοσηλευτικών πράξεων σε ασθενή, θεράπον ιατρός, ενώ εκτελούσε ιατρική πράξη συνεργαζόμενος με τη Νοσηλεύτρια βάρδιας, προέβηκε σε σωματική άσκηση βίας εναντίον της (χτύπημα δεξιού άνω άκρου), όλως απροκλήτως, ενώπιον του ασθενούς και έτερων ιατρών, οι οποίοι επενέβησαν για να μην ασκήσει περαιτέρω βία στη Νοσηλεύτρια.

Το περιστατικό δε, έχουμε πληροφόρηση ότι δεν είναι το μοναδικό και βρισκόμαστε ενώπιον επικίνδυνων και ποινικά κολάσιμων συμπεριφορών σε χώρο παροχής υπηρεσιών υγείας.

Καταρχάς τονίζουμε την υποχρέωση της Διοίκησης να παρέχει στους εργαζομένους ασφαλές περιβάλλον εργασίας, καταστέλλοντας κάθε είδους κίνδυνο που απειλεί τη ζωή και τη σωματική τους ακεραιότητα, με κάθε νόμιμο μέσον.

Το Σύνταγμα στο άρθρο 21 παρ. 3 περιέχει γενική διάταξη για την προστασία της υγείας των πολιτών («Το Κράτος μεριμνά για την υγεία των πολιτών και παίρνει ειδικά μέτρα για την προστασία της νεότητας, του γήρατος, της αναπηρίας και για την περίθαλψη των απόρων.»). Ο ισχύων Κώδικας Δημοσίων Υπαλλήλων, στο άρθρο 44«Όροι υγιεινής και ασφάλειας. 1. Οι υπάλληλοι έχουν δικαίωμα στη διασφάλιση συνθηκών υγιεινής και ασφάλειας στο χώρο εργασίας τους. 2. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομίας και Οικονομικών και ύστερα από γνώμη της Α.Δ.Ε.Δ.Υ, ιδρύεται στο Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης οργανική μονάδα για την εποπτεία και τήρηση των όρων υγιεινής και ασφάλειας του χώρου εργασίας των υπαλλήλων του Δημοσίου και των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου.

Η νομοθεσία για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων κωδικοποιήθηκε δια του Ν. 3850/2010. Η εφαρμογή του επεκτείνεται κατά το άρθρο 2 και στις «επιχειρήσεις, εκμεταλλεύσεις και εργασίες του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα.» Στο άρθρο 42 του Νόμου αυτού ορίζεται: 1. Ο εργοδότης υποχρεούται να εξασφαλίζει την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων ως προς όλες τις πτυχές της εργασίας και να λαμβάνει μέτρα που να εξασφαλίζουν την υγεία και ασφάλεια των τρίτων.».

Κατά δεύτερον και σημαντικότερον καταγγέλλουμε την ανάρμοστη και ποινικά κολάσιμη συμπεριφορά του ως άνω ιατρού, ως αντικείμενη σε κάθε έννοια χρηστής άσκησης ιατρικού επαγγέλματος. Η χειροδικία κατά την άσκηση των καθηκόντων είναι εκτός λογικής και μη αποδεκτή, δεν αρμόζει σε κανέναν, πολλώ  δε σε επιστήμονα, ιατρό και εργαζόμενο σε Δημόσιο Νοσοκομείο της χώρας, ενώ αντίκειται ευθέως στο άρθρο 21 παρ. 4 του Κώδικα Ιατρικής Δεοντολογίας (« Ο ιατρός οφείλει να σέβεται, να διατηρεί άριστες σχέσεις και να συνεργάζεται αρμονικά με τους νοσηλευτές και το λοιπό προσωπικό κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του, παραμερίζοντας οποιαδήποτε τυχόν διαφορά, με γνώμονα το συμφέρον του ασθενή και την εύρυθμη λειτουργία του φορέα παροχής υπηρεσιών.»).

Η ως άνω συμπεριφορά δε, πέραν των πράξεων αρμοδιότητας των ποινικών και πολιτικών δικαστηρίων, συνιστά σοβαρή παραβίαση των πειθαρχικών διατάξεων και είναι επιβεβλημένη η πειθαρχική τιμωρία του ιατρού.

Επειδή πρέπει να αποδοθούν οι νόμιμες ευθύνες και να ελεγχθεί άμεσα πειθαρχικά ο ανωτέρω ιατρός.

Επειδή καμία νοσηλεύτρια ή νοσηλευτής δεν είναι δυνατόν να δέχεται βία και δη από λειτουργούς που έχουν δώσει όρκο προστασίας της υγείας και θεραπείας των πασχόντων.

Διαμαρτυρόμενοι για την ως τώρα καθυστέρηση απόδοσης ευθυνών (από 24/12/2020), εκφράζουμε την αμέριστη συμπαράστασή μας στην Νοσηλεύτρια και ζητούμε την άμεση λήψη μέτρων για την προστασία της και την παραδειγματική τιμωρία του ιατρού από έκαστο εξ’ υμών στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος                                              Ο Γεν. Γραμματέας

Γεώργιος Αβραμίδης                              Τζαννής Πολυκανδριώτης

Από : http://pasyno.gr

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *