Εργασιακά θέματα λόγω περιορισμού της οικονομικής δραστηριότητας από τον κορωνοϊό

Ο περιορισμός της οικονομικής δραστηριότητος αντιμετωπίζεται από την  Εργατική Νομοθεσία με τα εξής μέτρα:

α) Την θέση των μισθωτών σε διαθεσιμότητα κατ  ἀρθρ. 10 του Ν. 3198/1955 όπως έχει αντικατασταθή με το άρθρο 4 του Ν. 3846/2010 (ΔΕΝ 2010 σ. 606) που ορίζει τα εξής:

1. Οι επιχειρήσεις και εκμεταλλεύσεις, αν έχει περιοριστεί η οικονομική τους δραστηριότητα, μπορούν, αντί της καταγγελίας της σύμβασης εργασίας, να θέτουν εγγράφως σε διαθεσιμότητα τους μισθωτούς τους, η οποία δεν μπορεί να υπερβεί συνολικά τους τρεις (3) μήνες ετησίως, μόνο εφόσον προηγουμένως προβούν σε διαβούλευση με τους νόμιμους εκπροσώπους των εργαζομένων σύμφωνα με τις διατάξεις του ΠΔ 240/06 (ΦΕΚ 252 Α) και του Ν. 1767/1988 (ΦΕΚ 63 Α).

Αν στην επιχείρηση δεν υπάρχουν εκπρόσωποι εργαζομένων, η ενημέρωση και η διαβούλευση γίνεται με το σύνολο των εργαζομένων. Η ενημέρωση μπορεί να γίνει με εφάπαξ ανακοίνωση σε εμφανές και προσιτό σημείο της επιχείρησης. Η διαβούλευση πραγματοποιείται σε τόπο και χρόνο που ορίζει ο εργοδότης. Κατά τη διάρκεια της διαθεσιμότητας ο μισθωτός λαμβάνει το ήμισυ του μέσου όρου των τακτικών αποδοχών των δύο τελευταίων μηνών, υπό καθεστώς πλήρους απασχόλησης. Μετά την εξάντληση του τριμήνου, προκειμένου να τεθεί εκ νέου ο ίδιος εργαζόμενος σε διαθεσιμότητα, απαιτείται και η παρέλευση τουλάχιστον τριών (3) μηνών. Ο εργοδότης υποχρεούται να γνωστοποιεί στις οικείες Υπηρεσίες του ΣΕΠΕ, του ΙΚΑ και του ΟΑΕΔ με οποιονδήποτε τρόπο τη σχετική δήλωση περί διαθεσιμότητας, μέρους ή του συνόλου του προσωπικού του (…)

β) Την επιβολή συστήματος εκ περιτροπής εργασίας, μόνον όμως εφ’ όσον ο εργοδότης προηγουμένως προβή σε διαβούλευση με τους νομίμους εκπροσώπους των εργαζομένων, κατ’ άρθρον 59 του Ν. 4635/2019 (ΔΕΝ 2019 σελ. 1446(1452) και Μελ. Ι. Πίκουλα ΔΕΝ 2010 σ. 976, με ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ εγγράφων). Επίσης στο βιβλίο της Νίκης Γεωργιάδου «Εισαγωγή στο Εργατικό Δίκαιο», έκδοση ΔΕΝ 2018, σελ. 158-160.

Σχετικά βλέπετε και Μελ. Γ. Λεβέντη εις ΔΕΝ 1999 σελ. 81 επ. και  Απ. Μετζητάκου ΔΕΝ 1999 σελ. 91 επ. και  Αλλ. ΔΕΝ 2009, τεύχος 1534 σελ. 397, 398. Για την Εκ περιτροπής εργασία βλ. Μελέτη στο ΔΕΝ 2013 σ. 1402 επ.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *