ΟΑΕΔ: Με ηλεκρονικά μέσα έλεγχοι για διασταύρωση στοιχείων

Για όσο διάστημα διαρκούν τα έκτακτα περιοριστικά μέτρα για την αποφυγή της διασποράς του κορονοϊού οι έλεγχοι θα διενεργούνται αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο σύμφωνα με έγγραφο του ΟΑΕΔ.

Ειδικότερα εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος κίνδυνος διασποράς του κορονοϊού COVID-19, η έλλειψη του οποίου βεβαιώνεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας και πάντως για χρονικό διάστημα που δεν δύναται να υπερβαίνει τους έξι μήνες είναι δυνατή η διενέργεια ελέγχων από υπαλλήλους του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού στο πλαίσιο υλοποιούμενων προγραμμάτων και παροχών εξ αποστάσεως με ηλεκτρονικά μέσα.
Όπως επισημαίνεται τα στοιχεία που ελέγχονται από τις Υπηρεσίες διακρίνονται σε δύο κατηγορίες:

1. Στοιχεία που μπορούν να αναζητηθούν με αυτεπάγγελτη αναζήτηση:

  • στοιχεία ασφαλιστικής κατάστασης (αναζητούνται μέσω της διαδικτυακής εφαρμογής του ΕΦΚΑ)
  • στοιχεία εξαρτημένης εργασίας (επιδοτούμενων ανέργων, επιχορηγούμενου και δεσμευόμενου προσωπικού), που αναζητούνται μέσω του ΕΡΓΑΝΗ
  • στοιχεία μη μισθωτής εργασίας, έναρξης δραστηριότητας, μίσθωσης επαγγελματικών χώρων, που αναζητούνται μέσω ανταλλαγής στοιχείων με την ΑΑΔΕ (θα αποστέλλονται στις Υπηρεσίες από τη Δ/νση Μηχ/σης)
  • στοιχεία μελών οικογενείας, που αναζητούνται μέσω της ΗΔΙΚΑ ή του Μητρώου Πολιτών (θα αποστέλλονται στις Υπηρεσίες από τη Δ/νση Μηχ/σης)
  • στοιχεία έμμεσης ασφαλιστικής ικανότητας (αναζητούνται μέσω του e ΕΦΚΑ)
  • στοιχεία αδειών διαμονής, που αναζητούνται μέσω του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής (θα αποστέλλονται στις Υπηρεσίες από τη Δ/νση Μηχανογράφησης)

2. Στοιχεία που δεν μπορούν να αναζητηθούν αυτεπάγγελτα, γιατί είναι στην κατοχή του δικαιούχου ή του εργοδότη (π.χ. ιδιωτικά έγγραφα, βεβαιώσεις, φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα, ΑΠΔ, παραστατικά δαπανών κ.ο.κ.) (αφορά στους ελέγχους προγραμμάτων απασχόλησης/αυτοαπασχόλησης και παροχών ασφάλισης).

Στην περίπτωση αυτή για την προσκόμιση των στοιχείων θα υποδεικνύεται στους συναλλασσομένους η διαδικασία της έκδοσης Ηλεκτρονικής Υπεύθυνης Δήλωσης μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης, όπως αυτή περιγράφεται στα άρθρ. 24 – 27 της δημοσιευθείσας στις 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 6), με την οποία εξασφαλίζεται η αυθεντικοποίηση του υποβάλλοντος τα ζητούμενα στοιχεία.

Οι εργοδότες ή οι άνεργοι, δηλαδή, που θα καλούνται να προσκομίσουν στοιχεία θα εκδίδουν πρώτα ΥΔ από τη σχετική ιστοσελίδα: (https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/upeuthune-delose-kai-exousiodotese/ekdose-upeuthunes-deloses), και εν συνεχεία θα διαβιβάζουν την ΥΔ στην αρμόδια Υπηρεσία:

  • α. με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, σαρώνοντας και επισυνάπτοντας και τα δικαιολογητικά που έχουν ζητηθεί στο πλαίσιο του ελέγχου. Στην ΥΔ θα δηλώνεται ότι διαβιβάζονται τα συγκεκριμένα δικαιολογητικά που ζητήθηκαν, ή
  • β. με συμβατικό ταχυδρομείο, μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και το ίδιο κείμενο δήλωσης, όπως στην προηγούμενη περίπτωση ή
  • γ. με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, χωρίς τα δικαιολογητικά, όταν δεν υπάρχει δυνατότητα χρήσης ούτε του ηλεκτρονικού ούτε του συμβατικού ταχυδρομείου. Ιδιαίτερα στην περίπτωση αυτή στο κείμενο της Υπεύθυνης Δήλωσης οι συναλλασσόμενοι θα αναφέρουν ότι έχουν και θα διατηρήσουν στην κατοχή τους τα δικαιολογητικά που ζητούνται, ούτως ώστε να τα προσκομίσουν, όταν θα ζητηθούν.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *