Πώληση των Ναυπηγείων Σκαραμαγκά – Ζητάμε την άμεση ικανοποίηση των αιτημάτων μας!

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Συναδέλφισσες –οι

Όπως γνωρίζετε πλέον όλοι ο διαγωνισμός για την πώληση των Ναυπηγείων Σκαραμαγκά  κηρύχθηκε άγονος με απόφαση της συνέλευσης των πιστωτών, λόγω των εξευτελιστικά χαμηλών τιμών που προσφέρθηκαν.

Η συνέχεια, όπως οι διατάξεις του Νόμου περί ειδικής διαχείρισης προβλέπουν, είναι ο διαχειριστής να προβεί σε νέα προκήρυξη για τη διενέργεια νέου διαγωνισμού.

Το σωματείο μας, όπως είναι γνωστό, από την πρώτη στιγμή αντιτάχθηκε τόσο στην υπαγωγή της εταιρείας σε ειδική διαχείριση, όσο  και στους όρους του διαγωνισμού.

Σήμερα, μετά την αποτυχία του πρώτου διαγωνισμού, μας δίνεται η ευκαιρία να επαναδιατυπώσουμε τις θέσεις μας. Έτσι, χθες 21-1-2021 συνεδρίασε το Διοικητικό μας Συμβούλιο και ΟΜΟΦΩΝΑ διαμόρφωσε το επικαιροποιημένο πλαίσιο των θέσεών μας όπως παρακάτω αναλύονται.

  • Είναι μάλλον φανερό ότι αν επαναληφθεί η διαγωνιστική διαδικασία για την πώληση, το αποτέλεσμα δεν θα είναι ικανοποιητικό. Οι μόλις δύο συμμετοχές μέχρι τώρα και οι εξευτελιστικές τιμές που προσφέρθηκαν, δεν προοιωνίζουν ότι με την επανάληψη θα προκύψει κάτι καλύτερο. Για το λόγο αυτό θεωρούμε ότι η πλέον ενδεδειγμένη λύση θα ήταν η παραμονή των Ναυπηγείων υπό Κρατικό έλεγχο, λύση που πλέον είναι εφικτή με βάση τις πρόσφατες αποφάσεις των οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η λύση αυτή θα είναι προς όφελος και της εθνικής οικονομίας και των πιστωτών , αφού εάν παρασχεθεί η δυνατότητα στα ναυπηγεία να ασχοληθούν με όλο των εύρος του αντικειμένου εργασίας τους γρήγορα θα εμφανιστούν τα καλά αποτελέσματα, αλλά θα είναι κυρίως και προς όφελος της Εθνικής Άμυνας, λόγω της ιδιαίτερης τεχνογνωσίας των Ναυπηγείων και των ιδιαιτέρων ικανοτήτων των εργαζομένων στην παραγωγή, συντήρηση και επισκευή πολεμικού υλικού.
  • Διασφάλιση των θέσεων και των συμβάσεων εργασίας μας. Επίμονα τόσο από τη σημερινή κυβέρνηση, όσο και από την προηγούμενη ζητούσαμε στην προκήρυξη για την πώληση να υπάρχει ο όρος ότι όλες οι συμβάσεις εργασίας των εργαζομένων στα Ναυπηγεία Σκαραμαγκά, θα μεταφερθούν αναλλοίωτες στο νέο φορέα (χωρίς δηλαδή απολύσεις). Η απάντηση που λαμβάναμε ήταν ότι ο όρος αυτός δεν μπορεί να τεθεί διότι υπάρχει σχετική απαγόρευση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Όμως, από την απάντηση της εκτελεστικής αντιπροέδρου της ΕΕ κας Vestager εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (11.1.2021) προς τον Ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ κ. Αρβανίτη, προκύπτει ότι παρόμοια απαγόρευση δεν υπάρχει .

Κατόπιν αυτού,  στην περίπτωση που παρά και τις δυσμενείς συνθήκες αποφασιστεί η διεξαγωγή νέου διαγωνισμού, επαναφέρουμε το πάγιο αίτημά μας και ζητάμε στη νέα προκήρυξη για την πώληση, να περιλαμβάνεται ρητός όρος ότι οι συμβάσεις εργασίας αορίστου χρόνου των εργαζομένων στα Ναυπηγεία , μεταφέρονται χωρίς διακοπή στο νέο φορέα. Ο όρος αυτός είναι σύμφωνος και με τη ρητή δέσμευση του Πρωθυπουργού  από τη Θεσσαλονίκη για την διασφάλιση όλων των θέσεων εργασίας μας.

  • Πληρωμή των οφειλομένων.Το σύνολο των οφειλομένων από την εταιρεία μέχρι σήμερα προς τους εργαζόμενους, μαζί με τις οφειλές προς τους εργαζόμενους της πρώην διεύθυνσης τροχαίου υλικού και τις αποζημιώσεις όλων όσων έχουν ήδη αποχωρήσει, υπερβαίνει τα 180 εκατομμύρια, είναι δε βέβαιο ότι με βάση το τίμημα που θα προκύψει από την μεταβίβαση, μικρό μόνο μέρος των απαιτήσεων αυτών θα ικανοποιηθεί. 

Για την πληρωμή μέρους των οφειλομένων έχουμε κάνει κατάσχεση στα χέρια του Ελληνικού Δημοσίου των απαιτήσεων που έχει η εταιρεία από το Ελληνικό Δημόσιο με αιτία το πρόγραμμα των υποβρυχίων και οι οποίες προσδιορίστηκαν από το  ICC στα 75 εκατομμύρια συν τόκους. Το Ελληνικό Δημόσιο έχει προσφύγει στο Εφετείο και στη συνέχεια στον Άρειο Πάγο ζητώντας την ακύρωση της απόφασης τουICC. Η υπόθεση στον Άρειο Πάγο συζητήθηκε στις 12-10-2020.  

Ζητάμε, με την έκδοση της απόφασης από τον Άρειο Πάγο, να αποδοθούν τα χρήματα αυτά από το Ελληνικό Δημόσιο  απ΄ευθείας στους εργαζόμενους, σε αποδοχή της κατάσχεσης στα χέρια του ως τρίτου, προκειμένου να πληρωθούν οι απαιτήσεις τους κατά της ΕΝΑΕ.

  • Αφαλιστική τακτοποίηση για το 18μηνο της εκ περιτροπής εργασίας το θέμα εκκρεμεί ακόμη. Παρά τις καταγγελίες μας, παρά και την προσκόμιση στο τέως ΙΚΑ (υπ/μα Ελευσίνας) των δικαστικών αποφάσεων που επιδικάζουν τις αποδοχές μας για το εν λόγω διάστημα , και παρά ακόμη το γεγονός ότι εκδόθηκε γνωμοδότηση του ΝΣΚ σχετικά με την δυνατότητα αυτή εκ μέρους του τέως ΙΚΑ, το θέμα δεν έχει ακόμη επιλυθεί. Συνεχώς λαμβάνουμε τη διαβεβαίωση ότι επίκειται η λύση του, όμως φαίνεται ότι τούτο κάπου χάνεται στους δαιδάλους των αρμοδιοτήτων και συναρμοδιοτήτων και ακόμη δεν υπάρχει ορατή λύση.
  • Παροχή προσυνταξιοδοτικών κινήτρων. Από το καλοκαίρι έχουμε λάβει τη διαβεβαίωση από τους αρμόδιους Υπουργούς ότι βλέπουν ευνοϊκά το θέμα της παροχής της δυνατότητας σε εργαζόμενους που βρίσκονται κοντά στο στάδιο της συνταξιοδότησής τους, να αποχωρήσουν από τα Ναυπηγεία με τη θέσπιση κάποιων κινήτρων. Και το θέμα αυτό παραμένει σε εκκρεμότητα, παρά την αρχική αλλά και επαναλαμβανόμενη δήλωση ότι θα προχωρήσει.

Συναδέλφισσες –οι

Αμέσως μετά τη συνεδρίαση του ΔΣ και τη ομόφωνη διαμόρφωση του νέου διεκδικητικού μας πλαισίου, στείλαμε επιστολή προς τον Πρωθυπουργό με την οποία ζητάμε την άμεση παρέμβασή του για την προώθηση και ικανοποίηση των παραπάνω αιτημάτων μας.

Την ίδια περίπου επιστολή απευθύναμε και προς όλους τους συναρμόδιους Υπουργούς με την οποία τους καλούμε να ορίσουν το συντομότερο δυνατό συνάντηση μαζί μας, προκειμένου να συζητήσουμε αναλυτικότερα και να τους πιέσουμε για την ικανοποίηση των αιτημάτων μας αυτών. Τους καλούμε, επίσης, εάν τελικά επαναληφθεί η διαδικασία του διαγωνισμού να υπάρξουν κάποιες τροποποιήσεις στο νόμο, όπως να υπάρχει τιμή εκκίνησης, να μπορεί η Συνέλευση των πιστωτών να μην αποδέχεται το αποτέλεσμα του διαγωνισμού, να μπορεί να προκηρύσσει νέους διαγωνισμούς κλπ.

Για όλες τις εξελίξεις θα σας ενημερώνουμε άμεσα.

ΓΙΑ ΤΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ

      Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                     Ο Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΜΠΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ Ε.                                  ΚΑΡΑΚΙΤΣΙΟΣ Β.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *