Πώς θα λειτουργούν οι επιχειρήσεις με προσωπικό ασφαλείας

Την δυνατότητα στις επιχειρήσεις που λειτουργούν με “προσωπικό ασφαλούς λειτουργίας” να διαμορφώσουν το ωράριο εργασίας των εργαζομένων για τους επόμενους 6 μήνες δίνει η τελευταία Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου που πήρε ΦΕΚ.

Παράλληλα στο πλαίσιο των έκτακτων και προσωρινών μέτρων στην αγορά εργασίας για την αντιμετώπιση και τον περιορισμό της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 δίνει η δυνατότητα στον εργοδότη να μεταφέρει το προσωπικό του σε άλλη επιχείρηση του.

Αναλυτικότερα κάθε εργαζόμενος θα μπορεί να απασχολείται κατ’ ελάχιστο δύο εβδομάδες ανά μήνα ενώ αντίστοιχα θα προσαρμόζονται και οι αποδοχές. Οι λεπτομέρειες θα καθοριστούν με υπουργική απόφαση που θα βγει εντός της εβδομάδας ενώ σημειώνεται ότι όποιος κάνει χρήση του μέτρου του προσωπικού ασφαλείας δεν θα μπορεί να προχωρήσει σε απολύσεις για τους επόμενους 6 μήνες ο εργοδότης
προκειμένου να προσαρμοστεί η λειτουργία της επιχείρησης στη μείωση της δραστηριότητάς της, δύναται, με απόφασή του, να ορίζει προσωπικό ασφαλούς λειτουργίας της επιχείρησης ως εξής:

α) Κάθε εργαζόμενος μπορεί να απασχολείται κατ’ ελάχιστο δύο εβδομάδες με περίοδο αναφοράς το μήνα, συνεχόμενα ή διακεκομμένα,

β) Ο τρόπος αυτός οργάνωσης εργασίας γίνεται ανά εβδομάδα και εντάσσεται σε αυτόν τουλάχιστον το 50% του προσωπικού της επιχείρησης,

γ) Εργοδότης που θα εφαρμόσει αυτόν τον τρόπο οργάνωσης εργασίας υποχρεούται να διατηρήσει τον ίδιο αριθμό εργαζόμενων που απασχολούνταν κατά την έναρξη εφαρμογής του.

Στο τέλος κάθε μήνα o εργοδότης υποχρεούται να δηλώνει την εφαρμογή του ανωτέρω τρόπου εργασίας σε ειδικό έντυπο στο Π.Σ. «ΕΡΓΑΝΗ» του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.
Παράλληλα στο πλαίσιο των έκτακτων και προσωρινών μέτρων στην αγορά εργασίας για την αντιμετώπιση και τον περιορισμό της διάδοσης του κορονοϊού COVID-19 και προκειμένου να προσαρμοστεί η λειτουργία των επιχειρήσεων, ο εργοδότης του οποίου η επιχειρηματική δραστηριότητα πλήττεται σημαντικά ή τελεί υπό απαγόρευση της επιχειρηματικής δραστηριότητάς του με βάση τα οριζόμενα Κ.Α.Δ. από το Υπουργείο Οικονομικών, λόγω των συνεπειών του φαινομένου του κορωνοϊού, δύναται να μεταφέρει προσωπικό από επιχείρηση σε επιχείρηση εντός του ιδίου ομίλου, κατόπιν σχετικής μεταξύ τους συμφωνίας.

Οι επιχειρήσεις του ομίλου υποχρεούνται να διατηρήσουν, συνολικά, τον ίδιο αριθμό εργαζόμενων που απασχολούσαν πριν τη μεταφορά.
Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων εντός των επόμενων ημερών θα ρυθμίζεται κάθε λεπτομέρεια για τα εν λόγω μέτρα.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *