Ποσοστό εργολαβικών στις εταιρείες ενέργειας – Έρευνα ΙΝΕ-ΓΣΕΕ-ΠΟΕ

Μετά από αίτημα της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενέργειας (Π.Ο.Ε) για τη χαρτογράφηση των εργαζομένων που απασχολούνται στο εν λόγω πεδίο, το Ινστιτούτο Εργασίας συνέταξε σχετικό ερωτηματολόγιο, το οποίο μετά από υιοθέτησή του από τηνΠ.Ο.Ε, στάλθηκε στα παρακάτω εμπλεκόμενα Σωματεία για τη συμπλήρωσή του:

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ (ΠΣΕΦΑ) (Αφορά Εταιρεία ΔΕΣΦΑ)

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΕΡΓΟΛΑΒΟΥΣ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ (ΣΕΕΠ) (Αφορά Εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ)

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ – ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΕΠΑ (ΣΕΦΑ-ΔΕΠΑ)

(Αφορά Εταιρείες ΔΕΠΑ και νεοϊδρυθείσα εταιρεία ΔΕΔΑ)

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΒΑΛΑ OIL ΑΕ «ΤΟ ΒΑΡΕΛΙ» (Αφορά Εταιρεία ΚΑΒΑΛΑ OIL)

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΚΟ ΑΒΕΕ «ΠΕΠ ΕΚΟ» και ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΥΣΙΜΑ «ΠΣΕΕΚ» (Αφορά Εταιρεία ΕΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΥΣΙΜΑ ΟΡΥΚΤΕΛΑΙΑ)

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ DIAXON A.E. «Ο ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ» (Αφορά Εταιρεία DIAXON)

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ, ΥΓΡΑΕΡΙΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ «ΣΥΕΠΥ & ΑΛΠΕ» (Αφορά Εταιρεία ΒΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ)

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ MOTOR OIL – ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ “ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΘΕΟΔΩΡΟΙ”

Κατά την επεξεργασία των δεδομένων (όπως αυτά προέκυψαν από τα συμπληρωμένα ερωτηματολόγια) εντοπίστηκαν ελλείψεις, οι οποίες παρεμπόδιζαν την ανάλυσή τους και την παρουσίαση των σχετικών αποτελεσμάτων. Για το λόγο αυτό, απαιτήθηκε η εκ νέου αποστολή και συμπλήρωση των ερωτηματολογίων από τα προαναφερθέντα Σωματεία, η οποία και κάλυψε σε μεγάλο μέρος τις ελλείψεις αυτές. Στη  συνέχεια και  κατόπιν σχετικής ανάλυσης των  δεδομένων,  παρουσιάζονται  τα στοιχεία που αφορούν του εργολαβικούς εργαζόμενους στον τομέα της Ενέργειας.

 

Στο παραπάνω Διάγραμμα / Πίνακα παρουσιάζεται το σύνολο των εργαζομένων ανά Εταιρεία, διακρίνοντάς τους σε «μόνιμους» και «εργολαβικούς» εργαζόμενους (σε απόλυτους αριθμούς). Όπως διαφαίνεται, μεγάλος αριθμός εργαζομένων αφορά τους εργολαβικούς εργαζόμενους, όπου σε αρκετές Εταιρείες ο αριθμός αυτών να ξεπερνά τους μόνιμους εργαζόμενους.Για την καλύτερη κατανόηση των παραπάνω δεδομένων, παρουσιάζεται ο ακόλουθος Πίνακας / Διάγραμμα, με το ποσοστό των Εργολαβικών επί του συνόλου των Εργαζομένων ανά Εταιρεία.

Έτσι λοιπόν, παρατηρείται ότι στις Εταιρείες ΔΕΠΑ & ΔΕΔΑ (Σωματείο ΣΕΦΑ – ΔΕΠΑ) και στην Εταιρεία ΔΕΣΦΑ (Σύνδεσμο ΠΣΕΦΑ) ανήκουν εργολαβικοί εργαζόμενοι που το ποσοστό τους ξεπερνά το 60%, φτάνοντας μέχρι και το 75% (περίπτωση ΔΕΠΑ – ΔΕΔΑ). Το ποσοστό των εργολαβικών εργαζομένων στην Εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ (Σωματείο ΣΕΕΠ), στην Εταιρεία DIAXON (Σωματείο «Ο ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ») και στην Εταιρεία EKO ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΥΣΙΜΑ ΟΡΥΚΤΕΛΑΙΑ (Σωματεία ΠΕΠΕΚΟ & ΠΣΕΕΚ) κυμαίνεται μεταξύ περίπου 26% και 27% ενώ στην Εταιρεία ΚΑΒΑΛΑ OIL (Σωματείο «ΤΟ ΒΑΡΕΛΙ») και στην Εταιρεία ΒΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ (Σωματείο ΣΥΕΠΥ & ΑΛΠΕ) μεταξύ περίπου 4% και 7,5%. Αξίζει να σημειωθεί ότι στην Εταιρεία MOTOR OIL το 100% αφορά μόνιμους εργαζόμενους.

Στο σημείο αυτό πρέπει να αναφερθεί ότι οι Εταιρείες με τα μικρότερα ποσοστά εργολαβικών εργαζομένων (ΚΑΒΑΛΑ OIL, ΒΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ και MOTOR OIL) αφορούν εταιρείες ιδιωτικού δικαίου, σε αντίθεση με τις υπόλοιπες Εταιρείες στις οποίες η συμμετοχή του δημοσίου κυμαίνεται σε ποσοστά άνω του 35%. Πιο συγκεκριμένα,

 

 

Παρατηρείται λοιπόν, ότι περίπου το 34% των εργαζομένων στο σύνολο των εταιρειών με τη συμμετοχή του δημόσιου τομέα αφορά εργολαβικούς εργαζόμενους σε αντίθεση με το 1,8% των εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα. Αξίζει να σημειωθεί ότι στην Εταιρεία MOTOR OIL δεν απασχολείται κανένας εργολαβικός εργαζόμενος.

Στη συνέχεια και όπως παρουσιάζεται στο παρακάτω Διάγραμμα / Πίνακα, εξετάζεται ο μέσος όρος ετών απασχόλησης των εργολαβικών εργαζομένων (ιδιωτικού και δημόσιου τομέα). Παρατηρείται ότι το 47,5% περίπου εξ αυτών απασχολείται κατά μέσο όρο 5 έως 8 έτη, το 26,5% από 11 έως 14 έτη, το 13% από 8 έως 11 έτη, το 8,5% από 3 έως 5 έτη ενώ ένα ποσοστό της τάξεως του 3,5% περίπου απασχολείται πάνω από 14 έτη.

Όσον αφορά την ηλικιακή ομάδα στην οποία ανήκουν οι εργολαβικοί εργαζόμενοι, παρατηρείται ότι περίπου το 44% στο σύνολό τους είναι μεταξύ 36-45 ετών, το 31% ανήκει στην ηλικιακή ομάδα 26-35 ετών, περίπου το 22% είναι άνω των 45 ετών ενώ ένα ποσοστό της τάξεως του 3% περίπου είναι νέοι μεταξύ 18-25 ετών.

Τέλος, το μεγαλύτερο ποσοστό των εργολαβικών (47,8%) είναι απόφοιτοι της
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ακολουθεί το 30,5% των απόφοιτων ΑΕΙ/ΤΕΙ,
ακολουθούν οι απόφοιτοι ΙΕΚ (11,55%) ενώ υπάρχει και ένα ποσοστό 10,14%
εργολαβικών υποχρεωτικής εκπαίδευσης.

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε το 2017

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΟ ΤΟ PDF ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΟ ΤΟ PDF ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

[flipbook pdf=”https://www.ergolavikoi.gr/wp-content/uploads/2020/02/%CE%9A%CE%91%CE%A4%CE%91%CE%93%CE%A1%CE%91%CE%A6%CE%97-%CE%95%CE%A1%CE%93%CE%91%CE%96%CE%9F%CE%9C%CE%95%CE%9D%CE%A9%CE%9D-%CE%9A%CE%9B%CE%91%CE%94%CE%9F%CE%A5-%CE%B1%CF%80%CF%8C-%CE%A0%CE%9F%CE%95-%CE%99%CE%9D%CE%95-%CE%93%CE%A3%CE%95%CE%95-%CE%A3%CE%A9%CE%9C%CE%91%CE%A4%CE%95%CE%99%CE%91.pdf”]

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *