Τι είναι το πρόγραμμα SURE τις Ε.Ε – Ερωτήσεις και απαντήσεις

Τι είναι το SURE και γιατί το προτείνει η Επιτροπή;

Το νέο μέσο προσωρινής υποστήριξης για τον μετριασμό των κινδύνων ανεργίας σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης (SURE) έχει σχεδιαστεί για να βοηθήσει στην προστασία των θέσεων εργασίας και των εργαζομένων που πλήττονται από την πανδημία του κοροναϊού. Θα παράσχει οικονομική βοήθεια, με τη μορφή δανείων που χορηγούνται με ευνοϊκούς όρους από την ΕΕ στα κράτη μέλη, συνολικού ύψους έως 100 δισεκατομμυρίων ευρώ. Αυτά τα δάνεια θα βοηθήσουν τα κράτη μέλη να αντιμετωπίσουν ξαφνικές αυξήσεις των δημοσίων δαπανών για τη διατήρηση της απασχόλησης. Συγκεκριμένα, αυτά τα δάνεια θα βοηθήσουν τα κράτη μέλη να καλύψουν το κόστος που σχετίζεται άμεσα με τη δημιουργία ή την επέκταση εθνικών προγραμμάτων βραχυπρόθεσμης εργασίας και άλλα παρόμοια μέτρα που έχουν θεσπίσει για τους αυτοαπασχολούμενους ως απάντηση στην τρέχουσα πανδημία κοροναϊού.

Τι είναι τα προγράμματα εργασίας μικρής διάρκειας;

Τα προγράμματα βραχυπρόθεσμης εργασίας είναι προγράμματα που υπό ορισμένες συνθήκες επιτρέπουν σε επιχειρήσεις που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες να μειώσουν προσωρινά τις ώρες εργασίας των υπαλλήλων τους, στα οποία παρέχεται δημόσια στήριξη εισοδήματος για τις ώρες που δεν εργάστηκαν. Παρόμοια συστήματα ισχύουν για την αντικατάσταση εισοδήματος για τους αυτοαπασχολούμενους.

Το SURE θα παράσχει πρόσθετη στήριξη από την ΕΕ για τη χρηματοδότηση των βραχυχρόνιων προγραμμάτων εργασίας των κρατών μελών και άλλα παρόμοια μέτρα, βοηθώντας στην προστασία των θέσεων εργασίας.

Όλα τα κράτη μέλη διαθέτουν ήδη κάποια μορφή εθνικών συστημάτων εργασίας μικρής διάρκειας.Γιατί επικεντρώνεται η Επιτροπή στη στήριξη συστημάτων εργασίας μικρής διάρκειας;

Το μέσο SURE είναι ένα μόνο στοιχείο της συνολικής στρατηγικής της Επιτροπής για την προστασία των πολιτών και τον μετριασμό των σοβαρά αρνητικών κοινωνικοοικονομικών συνεπειών της πανδημίας.

Πολλές επιχειρήσεις που αντιμετωπίζουν δυσκολίες αναγκάζονται να αναστείλουν προσωρινά ή να μειώσουν σημαντικά τις δραστηριότητές τους και τις ώρες εργασίας των υπαλλήλων τους. Αποφεύγοντας τις άχρηστες απολύσεις, τα προγράμματα εργασίας μικρής διάρκειας μπορούν να αποτρέψουν ένα προσωρινό σοκ από σοβαρότερες και μακροχρόνιες αρνητικές συνέπειες στην οικονομία και την αγορά εργασίας στα κράτη μέλη. Αυτό βοηθά στη διατήρηση των εισοδημάτων των οικογενειών και στη διατήρηση της παραγωγικής ικανότητας και του ανθρώπινου κεφαλαίου των επιχειρήσεων και της οικονομίας στο σύνολό της.

Πόση χρηματοδότηση θα διατεθεί για την ΕΕ ως σύνολο και για μεμονωμένα κράτη μέλη;

Συνολική χρηματοδοτική βοήθεια έως 100 δισεκατομμυρίων ευρώ θα διατεθεί σε όλα τα κράτη μέλη.

Δεν υπάρχουν προκαθορισμένοι φάκελοι για τα κράτη μέλη.

Πώς θα εξασφαλίσει και θα παράσχει χρηματοδότηση η Επιτροπή για το μέσο SURE;

Η χρηματοδοτική συνδρομή βάσει του μέσου SURE θα λάβει τη μορφή δανείου από την ΕΕ προς τα κράτη μέλη που ζητούν υποστήριξη.

Για τη χρηματοδότηση των δανείων προς τα κράτη μέλη, η Επιτροπή θα δανείζεται στις χρηματοπιστωτικές αγορές. Στη συνέχεια, η Επιτροπή θα χορηγήσει τα δάνεια στα κράτη μέλη υπό ευνοϊκούς όρους. Επομένως, τα κράτη μέλη θα επωφεληθούν από την ισχυρή πιστοληπτική ικανότητα της ΕΕ και το χαμηλό κόστος δανεισμού.

Τα δάνεια θα υποστηρίζονται από ένα σύστημα εθελοντικών εγγυήσεων από κράτη μέλη που έχουν δεσμευτεί στην ΕΕ. Το μέσο θα αρχίσει να λειτουργεί μόλις όλα τα κράτη μέλη δεσμευτούν για αυτές τις εγγυήσεις.

Πώς θα αποφασιστούν οι όροι κάθε δανείου;

Αυτά τα δάνεια πρέπει να χρησιμοποιούνται από τα κράτη μέλη για τη χρηματοδότηση βραχυπρόθεσμων προγραμμάτων εργασίας για τους εργαζομένους ή παρόμοιων μέτρων για τους αυτοαπασχολούμενους.

Μετά από αίτημα ενός κράτους μέλους για χρηματοδοτική συνδρομή, η Επιτροπή θα συμβουλευόταν το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος για να επαληθεύσει την έκταση της αύξησης των δημοσίων δαπανών που σχετίζεται άμεσα με τη δημιουργία ή την επέκταση των προγραμμάτων βραχυπρόθεσμης εργασίας και παρόμοια μέτρα για απασχολημένος. Αυτή η διαβούλευση θα βοηθήσει την Επιτροπή να αξιολογήσει σωστά τους όρους του δανείου, συμπεριλαμβανομένου του ποσού, της μέγιστης μέσης διάρκειας, της τιμολόγησης και των τεχνικών τρόπων εφαρμογής.

Με βάση τη διαβούλευση, η Επιτροπή θα υποβάλει πρόταση απόφασης στο Συμβούλιο για παροχή χρηματοδοτικής συνδρομής.

Μόλις εγκριθεί, η οικονομική βοήθεια θα λάβει τη μορφή δανείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση προς το κράτος μέλος που ζητά υποστήριξη.Πώς θα λειτουργήσει το σύστημα εγγύησης;

Τα δάνεια που παρέχονται σε κράτος μέλος βάσει του μέσου SURE θα υποστηρίζονται από ένα σύστημα εθελοντικών εγγυήσεων από τα κράτη μέλη. Αυτό θα επιτρέψει στην Επιτροπή να επεκτείνει τον όγκο των δανείων που μπορούν να χορηγηθούν στα κράτη μέλη.

Αυτό το σύστημα εγγύησης είναι απαραίτητο για την επίτευξη της απαραίτητης ικανότητας διασφαλίζοντας ταυτόχρονα τη συνετή χρηματοδότηση του μέσου SURE.

Για το σκοπό αυτό, απαιτείται ένα ελάχιστο ποσό δεσμευμένων εγγυήσεων (δηλαδή το 25% του μέγιστου ποσού των δανείων των 100 δισεκατομμυρίων ευρώ).

Πώς σχετίζεται αυτό το μέσο με το ευρωπαϊκό σύστημα αντασφάλισης ανεργίας που είχε ανακοινωθεί προηγουμένως;

Στην ανακοίνωση που εκθέτει τη συντονισμένη οικονομική αντίδρασή της στην πανδημία κοροναϊού, η Επιτροπή δεσμεύτηκε να επιταχύνει την προετοιμασία της νομοθετικής της πρότασης για ένα ευρωπαϊκό σύστημα αντασφάλισης της ανεργίας.

Το όργανο SURE είναι η επείγουσα επιχειρησιακή λειτουργία του ευρωπαϊκού συστήματος αντασφάλισης ανεργίας και έχει σχεδιαστεί ειδικά για να ανταποκρίνεται άμεσα στις προκλήσεις που παρουσιάζονται από την πανδημία κοροναϊού.

Δεν αποκλείει καθόλου τη δημιουργία ενός μελλοντικού συστήματος αντασφάλισης μόνιμης ανεργίας.

Ποια είναι τα επόμενα βήματα;

Η πρόταση της Επιτροπής για ένα μέσο SURE θα πρέπει να εγκριθεί γρήγορα από το Συμβούλιο.

Το νέο μέσο θα έχει προσωρινό χαρακτήρα. Η διάρκεια και το εύρος της περιορίζονται στην αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας κοροναϊού.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *